Options
Image Course Description Price Created On Last Updated On categories_ID
E-learning Medicatie + Medicatieveiligheid() In de e-learning medicatie aanreiken en medicatieveiligheid staat centraal hoe jij als zorgverlener op een veilige manier met medicatie om kunt gaan. Zo leer je meer over het aanreiken en klaarzetten van medicatie en wat je van een arts en apotheker kunt verwachten. Leerdoelen Medicijngebruik volgens bekwaamheidseisen. Veiligheidsregels en -voorschriften. Uitleg over verschillende medicatiegroepen. Uitleg over toedienen medicijnen. Herkennen van bijwerkingen. De juiste hoeveelheid medicatie berekenen. Specificaties Gemiddelde duur: 2 uur Certificaat na afronding: ja 24.95 07/03/2024 29/04/2024 4
Triage in de huisartsenpraktijk volgens de NHG-triagewijzer() De focus van deze online leermodule ligt op het verwerven van inzicht in de principes van triage. De praktijkgerichte lessen zijn ontworpen om situatiebewustzijn te bevorderen, waardoor de vaardigheden voor het inschatten van urgentie en het concretiseren van hulpvragen kunnen worden geoefend. Binnen deze online leermodule zijn er verschillende lessen die je zult volgen. De eerste les is toegankelijk en wordt afgesloten met een vraag of enkele vragen die de daaropvolgende les zullen ontsluiten. In deze module worden de fundamentele concepten van triage behandeld, waarbij ook verwezen wordt naar nuttige online bronnen ter ondersteuning. De gepresenteerde theorie is gebaseerd op de richtlijnen van de TriageWijzer uit 2020. 45.50 08/04/2024 29/04/2024 4
E-Learning: Begeleiden van cliënten met epilepsie() Deze interactieve e-learning biedt zorgverleners een diepgaand inzicht in het begeleiden van cliënten met epilepsie. Epilepsie is een neurologische aandoening die een breed scala aan symptomen en uitdagingen met zich meebrengt, en het is van cruciaal belang dat zorgverleners goed geïnformeerd zijn over hoe ze hun cliënten effectief kunnen ondersteunen. 15.00 09/04/2024 29/04/2024 4
E-Learning: Sondevoeding() Deze e-learning heeft als doel om jou de juiste handvaten mee te geven voor het begrijpen van sondevoeding, het herkennen van de alarmsignalen, het toepassen van de diagnostiek en het handelen met de juiste middelen. Na deze e-learning ben jij op de hoogte hoe jij dient om te gaan met een cliënt die sondevoeding nodig heeft. De inhoud is gebaseerd op de richtlijnen vanuit de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Huisartsengenootschap en de landelijke multidisciplinaire richtlijn neus-maagsonde (V&VN, 2011). 20.00 17/04/2024 29/04/2024 4
elearning Meten van Vitale functies() Tijdens de e-learning meten van vitale functies gaan we dieper in op de vitale functies. Wat zijn deze, hoe kun je ze als zorgverlener op de juiste wijze meten en wat zijn beïnvloedingsfactoren? Na het volgen van deze e-learning beschik je over de juiste kennis om vitale functies te meten. Leerdoelen Vormen van vitale functies: Ademhaling Circulatie (hartslag en bloeddruk) Bewustzijn Beïnvloedingsfactoren Meten van vitale functies Specificaties Gemiddelde duur: 2 uur Certificaat na afronding: ja 20.00 05/05/2024 05/05/2024 4